Ένα λουλούδι κι ένα ποίημα


Αυτό το τριαντάφυλλο είναι η δική μου αίσθηση
από την ποίησή σου˙
με έντονες αντιθέσεις στο φως και στο σκοτάδι,
αλλά τόσο αρμονικά όσο η ίδια η φύση˙
όπου όλα υπάρχουν με αιτία.
Πάντα, διαβάζοντας τα ποιήματά σου,
έχω την αίσθηση πως ξεπηδάνε από το χαρτί
μορφοποιώντας ένα χώρο πλήρη διαστάσεων και χρωμάτων,
ένα χώρο πολύ "ακριβό" που, φωτίζοντάς τον με τον προβολέα
τών συναισθημάτων και των χρωμάτων σου,
εξομοιώνει όλες τις διαστάσεις.