Διώχνει ο νους σου την καρδιά
γιατί εκείνος νοσταλγεί
κι αυτή πονά.

Βγήκες σαν άγριος κυνηγός
κι είναι πουλί η ψυχή σου.